ragor 1Zakład Małej Mechanizacji „RAGOR” Sp. z o.o. jest wiodącym na polskim rynku producentem wciągników ręcznych. Kluczem do naszej wiarygodności jest tradycja oraz pewność działania urządzeń, które oferujemy. Posiadamy ustabilizowaną i kompetentną załogę, która spełni oczekiwania naszych klientów.

Dzięki temu jesteśmy w stanie bardzo szybko wykonać - bazując na dostarczonej dokumentacji - wysokiej jakości elementy podzespołów lub konstrukcji spawanych. Potwierdzeniem jakości naszych wyrobów jest wdrożony i funkcjonujący od 2002 roku System Zarządzania Jakością, zgodnie z wymogami Normy EN ISO 9001 „Produkcja i serwis urządzeń dźwignicowych, systemów transportowych oraz konstrukcji stalowych”.

Ponadto w 2014 roku firma uzyskała certyfikat jakości w spawalnictwie zgodnie z normą PN-EN ISO 3834-2 (pełne wymagania jakości).W procesie technologicznym spawania wykorzystywana jest metoda MAG. Posiadamy doświadczoną kadrę spawaczy z udokumentowanymi kwalifikacjami.