Posiadamy piece głębinowe i komorowe do obróbki cieplnej objętościowej i do obróbki cieplno-chemicznej stali konstrukcyjnych, narzędziowych i stopowych o maksymalnych wymiarach wsadowych 1,0 m x Ø 0,6 m  oraz urządzenie do hartowania indukcyjnego wałków.

1. Usługi w zakresie obróbki cieplnej objętościowej stali konstrukcyjnych, narzędziowych i stopowych o maksymalnych wymiarach wsadowych 1,0m  x  Ø 0,6m  i maksymalnej masie wsadu 350 do 500 kg w zależności od warunków obróbki:
• wyżarzanie
• hartowanie
• odpuszczanie

2. Usługi w zakresie obróbki cieplno - chemicznej stopów żelaza o maksymalnych wymiarach wsadowych 1,0m  x  Ø 0,6m  i maksymalnej masie wsadu 350 do 500 kg w zależności od warunków obróbki:
• nawęglanie

3. Usługi w zakresie obróbki cieplnej powierzchniowej stali:
• hartowanie indukcyjne wałków o średnicach od  Ø15 do  Ø100  i długościach maksymalnych do 400mm oraz głębokości hartowania do 5mm