Stanowisko

  Imię i nazwisko tel. wewn tel. kom
Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny Roman Rensz 16  
Wiceprezes Zarządu

Dyrektor Marketingu i Promocji

Główny mechanik
Michał Nikiel 37  
Główny Księgowy Kamil Jakubowski 17  
Z-ca Dyrektora ds. Marketingu i Promocji
Kierownik Działu Zakupów
Dariusz Karwat 30 669 251 064 
Zastępca Dyrektora Ekonomiczno- Handlowego, Kierownik Działu Sprzedaży Anna Lubos 21  
Kierownik Produkcji 1 Adam Nierychlok 28 663 179 991 
Kierownik Produkcji 2 Tomasz Rensz 41 605 666 348 
Biuro Obsługi Spółki Urszula Fluderska 23  
Dział Technicznego Przygotowania Produkcji Krystian Koloch 38  
Dział Zapewnienia Jakości Michał Wojtacha 24 669 251 064
Dział Zakupów

Alicja Brzeska

Łukasz Kurz

14, 15 603 333 349