Tytuł projektu:

Dotacja na kapitał obrotowy dla Zakładu Małej Mechanizacji Ragor Sp. z o.o.

 

Nr. Projektu:

POIR.03.04.00-24-0161/20

 

Cel projektu:

Uzyskanie finansowania na cele związane z działalnością obrotową przedsiębiorstwa

 

Wartość projektu:

208 225,14 zł