ZAKŁAD MAŁEJ MECHANIZACJI
RAGOR
Spółka z o. o.
41-922 Radzionków ul. Ks. dr J. Knosały 115
tel. +48/32/ 286 63 35, 289 54 97, 389 91 13
fax +48/32/ 289 32 96

e-mail: ragor@ragor.com.pl

Stanowisko
Imię i nazwisko
tel. wewn
Prezes zarządu
Zbigniew Jarosz
14
Dyrektor Prokurent
Dariusz Socha
15
Dyrektor Techniczny
Roman Rensz
16
Główny Księgowy
Joanna Jakubowska
17
Pełomocnik d/s Jakości
Henryk Liwowski
24
Biuro Obsługi Spółki
Urszula Fluderska
23
Dział Sprzedaży
Małgorzata Aleksy
21
Dział Zakupów
Henryk Wieczorek
Alicja Brzeska
29
30
Szef Produkcji
Feliks Gediga
26
Dział Techniczny - Oferty dot. konstrukcji stalowych
Krystian Koloch
38

<< wstecz